<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=735265420271308&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Riding Basic course 2022 3

ด่วนรับจำนวนจำกัด!!
เปิดรับสมัครแล้วจ้า!! การอบรมการขับขี่บิ๊กไบค์(Bigbike) ระดับพื้นฐาน (basic) ขับขี่อย่างปลอดภัย ควบคุมอย่างมืออาชีพด้วย Riding Course ขับได้กับขับเป็นนั้นแตกต่างกัน มาเรียนรู้ทุกเทคนิคในการขับขี่ที่ถูกต้อง เริ่มต้นจากพื้นฐานไปจนเทคนิคชั้นเซียน จากครูผู้สอนอย่างมืออาชีพ หลังเรียนด้านทฤษฏีจนได้รับความรู้แน่นบึก ก็มีด้านปฏิบัติให้ได้ทดสอบความรู้ที่ได้มา 
จากการสอนการขับขี่ด้วยทีมงานมืออาชีพของ Kawasaki Peeramotosports 

ในวันที่ 22 ม.ค.64
ณ ลานจอดรถร้านอาหารปิ่นโต (ตรงข้าม Makro นครปฐม)
เวลา 9.00 น. - 15.00 น.

ค่าใช้จ่ายท่านละ 150 บาท (เป็นค่าตรวจ ATK)

*โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดตามความเหมาะสม

**ผู้เข้าร่วมอบรมสวมหมวกนิรภัยและชุดป้องกันที่เหมาะสม และกรุณาตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทาง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและระหว่างการอบรม

-------------------------------
สาขาราชบุรี โทร. 032-321-999
สาขานครปฐม โทร. 034-243-020