เอกสารไฟแนนซ์แต่ละอาชีพ

การซื้อรถด้วยสินเชื่อหรือไฟแนนซ์ ผู้ซื้อต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อเพื่อให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ให้กู้พิจารณาอนุมัติการปล่อยสินเชื่อ (ไฟแนนซ์)
เอกสารที่ต้องเตรียมจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับอาชีพของผู้ขอกู้และเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินกำหนด ด้านล่างเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ หรือบิ๊กไบค์ (Bigbike) ด้วยสินเชื่อ (ไฟแนนซ์) นอกจากนี้ยังมี ขั้นตอนในการซื้อรถจักรยานยนต์Bigbikeที่ควรรู้ด้วย


ข้าราชการ-1

ข้าราชการ/พนักงานประจำ
(รับเงินผ่านบัญชี)

● บัตรประชาชน
● สำเนาทะเบียนบ้าน 
● สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด

พน.ประจำ

พนักงานประจำ
(รับเงินสด)

● บัตรประชาชน
● สำเนาทะเบียนบ้าน 
● หนังสือรับรองเงินเดือน (วันที่ออกเอกสารต้องไม่เกิน 1 เดือน) หรือสเตทเมนท์*ย้อนหลัง 6 เดือน

ธุรกิจส่วนตัว

ธุรกิจส่วนตัว

● บัตรประชาชน
● สำเนาทะเบียนบ้าน 
● เอกสารใบประกอบการค้า
● ทะเบียนพาณิชย์
● สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน

 

 

 

เกษตร

เกษตรกร

● บัตรประชาชน
● สำเนาทะเบียนบ้าน 
● เอกสารสิทธิ์ถือครองที่ดิน หรือ ใบเสร็จค่าเช่าที่ ในกรณีไม่ใช่ที่ทำกินของตนเอง
 สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน

ก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้าง

● บัตรประชาชน
● สำเนาทะเบียนบ้าน 
● เอกสารการสั่งซื้อสินค้า เช่น วัสดุก่อสร้าง
● เอกสารใบเสร็จรับเงินต่างๆ
● สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน

พ่อค้า

พ่อค้า แม่ค้าแผงลอย

● บัตรประชาชน
● สำเนาทะเบียนบ้าน 
ใบเสร็จค่าเช่าที่ หรือใบเสร็จต่างๆที่สามารถระบุหรือตรวจสอบอาชีพได้
 เอกสารใบเสร็จรับเงินต่างๆ 
● สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน

ฟรีแลนซ์

อาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์)
เช่น ขายของออนไลน์ รับงานมาทำที่บ้าน 

● บัตรประชาชน
● สำเนาทะเบียนบ้าน 
● เอกสารใบเสร็จรับเงินต่างๆ
● เอกสารการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ เช่น ข้อความใน in box, ออเดอร์สินค้า
● สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*สเตทเมนท์ คือ รายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคาร ซึ่งบันทึกจำนวนเงิน และรายการฝาก-ถอนเงินของเจ้าของบัญชี สามารถขอได้จากธนาคารที่เปิดบัญชีไว้*